Szkolenie na obiegach zamkniętych – rebreather
Po co nurkować na obiegu zamkniętym CCR?

Na rebreatherach nurkuje się po to by móc nurkować dłużej, głębiej, bezpieczniej. Bez względu na zużycie gazu, na obiegu zamkniętym oddycha się zawsze mieszanką gazu dopasowanej do głębokości, z dłuższymi czasami bezdekompresyjnymi. Pozwala to doskonale zoptymalizować dekompresję.

Ten kurs to połączenie teorii i praktyki nurkowania na rebreatherze. Poznacz możliwości i specyfikę bezpiecznego nurkowania na CCR. Zapoznasz się z budową najnowocześniejszego na rynku rebreathera z CE.

Jest to jedno z najbardziej rozbudowanych i wymagających szkoleń jakie nurek może zrealizować. Jest warte każdego wysiłku i zaangażowania ponieważ dostarcza bardzo dużo nowej wiedzy i praktycznych umiejętności. W jego trakcie przyszli nurkowie rebreatherowi poznają i zrozumieją różnice pomiędzy nurkowaniem na obiegach otwartych na nurkowaniami na CCR. Spędzą również ok 10 godzin pod wodą wykonując praktyczne ćwiczenia uczące poradzić sobie z problemami, które mogą wystąpić.

 

Szkolenie obejmuje ok 300 minut teorii oraz minimum 500 minut w wodzie. Na kursie poznaje się sposoby poradzenia sobie w sytuacjach awaryjnych mogących wystąpić w czasie nurkowania na CCR.

Wymagania wstępne: AOWD + Nitrox

Cena 800 €

CCR Sentinel jako jeden z nielicznych rebreatherów oferuje:

w pełni elektronicznie starowany CCR z możliwością całkowitej kontroli manualnej
dwa niezależne systemy elektroniczne monitorujące pracę urządzenia
niezależny HUD dla nurka jak i dla partnera/instruktora
potrójne niezależne źródło zasilania
możliwość odcięcia solenoidu
możliwość odcięcia ADV
monitorowanie pracy scrubbera w czasie rzeczywistym
monitorowanie ilości gazu
kontrolę zawartości CO2 w mieszaninie oddechowej
najbardziej wydajny scrubber w stosunku ilości materiału do czasu ochronnego na rynku.
urządzenie z certyfikacją CE

powrót