Trimix Diver to kurs technicznego nurkowania głębokiego z użyciem trimiksu jako gazu dennego, o zawartości tlenu od 18% O2 do 21% O2 oraz dwóch gazów dekompresyjnych do 100% O2 prowadzony do głębokości 60 metrów.

Kurs ten adresowany jest do nurków pragnących nurkować naprawdę głęboko. Na kursie zapoznaje się z technikami nurkowania z użyciem trimiksu do celów głębokiego nurkowania dekompresyjnego typu technicznego. Są to nukrowania o wyższym stopniu trudności, z zastosowaniem mieszanek tlenowo-helowo-azotowych, o zawartości O2 od 18%-21%. Na kursie z pewnością poszerza się wiedzę o stosowaniu mieszanek oddechowych i nitroksów dekompresyjnych. Uczy się jak wykorzystać planery dekompresyjne czyli programy komputerowe oraz tabele dekompresyjne tabel i komputery nurkowe.

Na kurs składa się 8 sesji teoretycznych zakończonych egzaminem oraz 4 nurkowania o łącznym czasie co najmniej 100 minut, w tym 2 nurkowania trimiksowe w zakresie głębokości od 40 do 60 metrów. Nurkowie TDI Extended Range Diver realizują jedynie dwa nurkowania trimiksowe, uzupełniając wiedzę o stosowanie helu w mieszance oddechowej.

Główne zagadnienia kursu TRIMIX to:

 • historia nurkowania technicznego
 • zalety i wady stosowania helu
 • fizyka nurkowa
 • fizjologia nurkowa
 • sprzęt w nurkowaniu technicznym
 • planowanie nurkowania technicznego
 • modele dekompresyjne, deco planery, tabele
 • zarządzanie ryzykiem

Certyfikat Trimix Diver uprawnia do:

nurkowania dekompresyjnego do 60 metrów z użyciem trimiksu 18% O2 do 21% O2
napełniania butli: trimiksowych 18% O2 do 21% O2 i nitroksowych do 100% O2
uczestniczenia w kursie Advanced Trimix Diver

CENA: 500€

Wymagania wstępne:

 • to ukończone 18 lat, stopień Advanced EANx Diver oraz Decompression Procedures lub równoważny
 • minimum 100 zalogowanych nurkowań w tym 25 głębszych niż 30 metrów
 • zalecane ukończenie kursu: Extendet Range

Minimalne wymagania sprzętowe:

 • urządzenie wypornościowe typu softpack o odpowiedniej sile wyporu, umożliwiający użycie zestawu jednobutlowego dwuzaworowego
 • 2 główne automaty oddechowe odpowiedniej klasy
 • 2 automaty dla gazu dekompresyjnego
 • 2 boje dekompresyjne
 • 2 kołowrotki
 • tabliczka na rękę
 • 2 narzędzia tnące
 • 2 niezależne urządzenia pomiaru czasu i głębokości.

Zalecane wymagania sprzętowe:

 • zestaw typu skrzydło na sztywnej płycie o dwóch niezależnych źródłach wyporu dla zestawu dwubutlowego
 • 2 główne automaty oddechowe odpowiedniej klasy
 • 1 automat dla gazu dekompresyjnego
 • 1 automat czysty tlenowo
 • 2 różne boje dekompresyjne w tym jedna pomarańczowa
 • 2 kołowrotki, tabliczka na rękę
 • 2 narzędzia tnące
 • 2 niezależne źródła pomiaru czasu i głębokości
powrót